Včelín v Klementince

Městská včelnice v Klementince

Od jara 2020 má zahrada Komunitního centra Klementinka desetitisíce nových obyvatelek. Jsou mimořádně pracovité, v centru Mladé Boleslavi se skvěle orientují a živí se pylem a nektarem.  Řeč je o včelách, které našly nový domov na městské včelnici založené v polovině května.

O včely se stará včelař Martin Weiss ze Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí, a to společně se zájemci, kteří se účastní Včelařských pondělků – pravidelných setkávání na včelnici, jež probíhají každý týden v pondělí od 16 hodin. Mezi těmito včelaři jsou jak lidé, kteří už se včelařením zkušenosti mají, i ti, kteří se s péčí o užitečný hmyz teprve seznamují a váhají, zda se do tohoto zajímavého koníčku pustit na vlastní pěst. Řady účastníků tohoto volného včelařského kroužku můžete rozšířit i vy.

Mladoboleslavská včelnice aktuálně sestává ze tří obsazených úlů. V každém z nich žije jedno společenství včely medonosné kraňské (u nás dnes nejrozšířenější včelí plemeno, původem ze Slovinska) čítající jednu královnu a dále, v závislosti na fázi sezóny, stovky trubců a tisíce až desetitisíce dělnic. Zatímco dělnice mladší tří týdnů zaměstnávají práce v úle, jako je výživa larviček, úklid prázdných buněk či zpracování pylu a nektaru, starší včely v sezóně úl pravidelně opouštějí, aby hledaly zdroje potravy.
Vzhledem k akčnímu rádiu kolem pěti kilometrů mají skvělý přehled o všech rozkvetlých stromech a květinách po celém městě. Na rozdíl od včel žijících na venkově mají výhodu velké pestrosti potravy, zejména díky okrasným záhonům a parkové výsadbě ve městě, a netrpí střídáním snůškového a bezsnůškového období jako včely závislé na potravě z monokultur na polích.

Do zahrady Klementinky byla vybrána včelstva vynikající mírností, která je pro městský provoz bezpodmínečně nutná. Mírná povaha včel umožňuje příjemnější a efektivnější práci s nimi a zároveň se projevuje tak, že neinformovaný návštěvník zahrady si přítomnost úlů patrně ani neuvědomí. Není se čemu divit, včely jsou umístěny mimo hlavní plochu zahrady a navíc po opuštění úlu rychle nabírají výšku a nízko nad zemí se pohybují pouze tam, kde objeví potravu.

To můžete ostatně přímo u úlů sami brzy vypozorovat. Při pozorování česna mějte pouze na paměti, že není vhodné stát přímo před otvorem, jímž včely úl opouštějí, mnohem vhodnější je pozorovat česno z boku, kde nebudete křižovat letovou dráhu včel. Největší pohyb kolem úlů lze pozorovat denně kolem 15. hodiny, kdy mají svůj první prolet čerstvě vylíhnuté včely – mladušky.

Chcete-li se o jednom z nejzajímavějších hmyzích druhů dozvědět více, zavítejte do Klementinky na Včelařské pondělky. A pokud máte ze včel strach, třeba se nám jej podaří alespoň částečně rozptýlit, až voskový plást obsednutý drobnými pracanty vezmete do vlastních rukou.

Autor: Martin Weiss