Vzpomněli jsme na maminku

Ve středu 4. května se v Klementince sešli milovníci poezie. Básníci Anna Šímová a František Němeček totiž připravili další recitační pásmo. Tentokrát v předzvěsti nedělního Svátku matek na téma maminka.

Zazněly verše Jana Nerudy, Josefa Václava Sládka, Karla Václava Raise, Miroslava Floriana, Svatopluka Čecha, nejčastěji pak nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta. Příchozí naslouchali také básním místních autorů Mileny Mejsnarové nebo autorských děl samotných recitátorů.

Maminka je ta, která může nahradit všechny, ale ji nenahradí nikdo,“ uzavřela recitátorka Anna Šímová hodinový pořad, během nějž došlo i na povídání o historii Svátku matek nebo na hudební doprovod v podání Kláry Němečkové.

/foto Hana Kružíková/