Na křest Drahotové přijela významná esperantistka

Další překlad knihy představila v pondělí 23. května v Komunitním centru Klementinka esperantistka Jindřiška Drahotová. Kdokoliv si díky ní může v češtině přečíst téměř čtyřsetstránkovou publikaci Bona Espero. Role kmotra se ujal náměstek primátora Daniel Marek.

Ať je kniha hodně čtená a čte se dobře!” popřál Marek publikaci poté, co jej Drahotová naučila speciálnímu esperantistickému křtu, totiž že se na desky položí celá dlaň se slovy “mi esperas bono”, tedy “doufám v to nejlepší”. Knih v esperantu je totiž prý málo, takže by byl hřích je čímkoliv polévat.

Na přípitek šampaňským ale samozřejmě došlo. Jednou z gratulantek byla také významná esperantistka slovenského původu Margit Turková, která svým příjezdem Drahotovou příjemně překvapila.

Jsme jedna esperantská rodina. Máme to rádi a máme se rádi,” zdůraznila Turková, která ocenila podporu Komunitního centra Klementinka, v němž se esperantisté scházejí pravidelně, i přízeň Daniela Marka. “To je vzácnost, že máte tolik sympatií. A mezi mladými lidmi zvlášť,” vyjádřila Turková. 

Knižní rozhovor Bona Espero vedl polský novinář a dokumentarista Roman Dobrzyński s ředitelskou stejnojmenného dětského domova. Od svého založení v roce 1957 na brazilském venkově sirotčinec pomohl i díky esperantsky hovořícím dobrovolníkům z celého světa více než osmi stům opuštěným dětem.

Kdo by si knihu chtěl přečíst nejen v češtině, ale i v původním esperantu, může docházet každou středu od deseti hodin do Klementinky na jazykový kurz. Hodí se i pro úplné začátečníky a je zdarma.

/foto Zdeněk Kolín/