Sportovní den pro seniory 2020

Ve středu 23. 9. pořádalo komunitní centrum Klementinka Sportovní den pro seniory. Pro účastníky bylo připraveno celkem 5 soutěžních disciplín – hod na basketbalový koš, ruské kuželky, kužely a kroužky, pétanque a trefa na bránu. Mladoboleslavský atlet Jiří Kukla se zhostil role rozhodčího.

Zasportovat si přišlo 32 účastníků, mezi kterými byly jak známé tváře z přechozích ročníků, tak i tváře nové. Na akci přišel podpořit sportovní nadšence i náměstek primátora Mgr. Daniel Marek, náměstkyně Mgr. Miroslava Kašpárková a vedoucí odboru školství Mgr. Petr Dostál.

Vyhlášení vítězů probíhalo na závěr odpoledne, kdy byli oceněni tři nejlepší z věkové kategorie 60 – 69 let, 70 – 75 let a nad 75 let. V případě stejného počtu bodů rozhodoval o umístění tzv. rozstřel hodem na koš.

Odpolední program vyplnilo přichystané drobné občerstvení, které bylo pro účastníky zdarma. K tanci a poslechu přišel zahrát lidové písně Karla Hašlera pan Vladimír Pecháček, bývalý člen z kapely Patroly Šlapeto. Senioři si tak nejen zasportovali, ale také zatančili.

Účastníci měli také možnost anonymně vyplnit dotazník spokojenosti. Organizátoři akce tak byli velmi potěšeni nadšením seniorů do soutěží a především kladnými ohlasy, které jim na závěr akce byly předány.


Dary pro oceněné věnovala ZPŠ Mladá Boleslav, Městský bazén Mladá Boleslav, Babičkářství. O dobrovolnou výpomoc se postaraly studentky čtvrtého ročníku Střední zdravotnické školy v Mladé Boleslavi a Petra Malátová z Dobrovolnického centra pro sociální oblast – tímto ještě jednou všem moc děkujeme! 🙂

Nejstarší účastníci her: Vlastimil Hrůša – 89 let a Marie Vlková – 82 let!

Vítězové

Kategorie 60 – 69 let (ženy)
1. Ludmila Mašková
2. Jaroslava Dvořáková
3. Růžena Hurychová

Kategorie 60 – 69 let (muži)
1. František Dolejší
2. Jiří Řehoř
3. Miloslav Nevyjel

Kategorie 70 – 75 let (ženy)
1. Jitka Kozderková
2. Oldřiška Štumfová
3. Alena Bolková

Kategorie 70 – 75 let (muži)
1. Josef Pekárek
2. Jiří Javůrek
3. Karel Srb

Kategorie nad 75 let (ženy)
1. Eva Pavlásková
2. Anna Šímová
3. Marie Vlková

Kategorie nad 75 let (muži)
1. Vladimír Kadlec
2. Vlastimil Hrůša
3. Jaroslav Chadím

Foto: Ing. Zdeněk Kolín